Finansiering för doktorander | Middle Tennessee State University (2023)

Det finns flera stipendier tillgängliga för doktorander genom College of Graduate Studies. Nedan hittar du information och riktlinjer för respektive stipendium.

CGS stipendium för förstagångsstudenter

Ansökan öppnar: 15 juli
Sista ansökningsdag: 1 augusti

Ansök nu

College of Graduate Studies First Time Graduate Student Scholarship skapades för att hjälpa förstagångsstudenter med undervisningskostnader under sin första termin. Mottagarna tilldelas stipendiedollar för den kommande höstterminen. Det maximala beloppet kommer att vara lika med sex timmars examen i statens undervisning endast för höstterminen. Det faktiska prisbeloppet kommer att variera beroende på registreringen.

För att vara behörig måste studenten:

 • Bli helt antagen som en förstagångsstudent som söker examen vid MTSU vid tidpunkten för ansökan
 • Lämna en redogörelse för ekonomiskt behov
 • Inte ta emot en assistenttjänst eller annat bidrag

Stiftelsens doktorandstipendium

Ansökan öppnar: 1 februari
Sista ansökningsdag: 1 april

Ansök nu

MTSU Foundation Graduate Scholarship etableras genom Senior Gift Program genom att utexaminera seniorer från MTSU och i syfte att ge stipendiestöd till doktorander vid Middle Tennessee State University.

Mottagarna tilldelas stipendiedollar för den kommande höstterminen. För att få stipendiedollar för följande vårtermin förväntas mottagaren uppnå ett minimum av 3,0 GPA under föregående hösttermin. Varje stipendium gäller för upp till ett läsår (höst- och vårterminer) och får inte förnyas längre än ett år.

Företräde ska ges till studenter som deltog i Senior Gift Program innan de fick sin grundexamen från MTSU.

För att vara behörig måste studenten:

 • Var helt antagen som en doktorand som söker examen vid MTSU vid tidpunkten för denna ansökan
 • Var inskriven på minst sex kredittimmar för den termin som stipendiet delas ut
 • Har en grundexamen från MTSU
 • Var bosatt i Tennessee eller Kentucky
 • Ha en total gpa för grundutbildningen på 3,5 eller högre
 • Bli helt antagen som en examenssökande student
 • Skicka ett brev som anger karriäravsikter
 • Lämna en redogörelse för ekonomiskt behov

Samuel H. Howard MBA-stipendium

AnsökanÖppnar: februari1:a
Sista ansökningsdag: 1 april

Ansök nu

Samuel H. Howard MBA-stipendium ger hjälp till afroamerikanska studenter. Stipendismedel kan användas för undervisning eller för att studenten ska delta i National Black MBA Association, särskilt genom att finansiera kongressnärvaro.

För att vara behörig måste en student

 • Var en fullt antagen afroamerikansk MBA-examenssökande student vid MTSU vid tidpunkten för denna ansökan
 • Var inskriven på forskarkurser den termin som stipendiet delas ut
 • Skicka in tre rekommendationsbrev, bifogade som *.pdf-filer
 • Lämna en redogörelse för ekonomiskt behov
 • Ge en kort personlig berättelse som stödjer ansökan

Tammy Jones Memorial Scholarship

AnsökanÖppnar: februari1:a
Sista ansökningsdag: 1 april

Ansök nu

Tammy Jones Memorial Scholarship delas ut årligen till en inkommande eller nuvarande doktorand med huvudämne i matematik eller vokalmusik vid Middle Tennessee State University. Detta stipendium kan förnyas med högst ett år. Tidigare mottagare måste ansöka om övervägande på nytt.

För att komma i fråga måste en student:

 • Bli helt antagen som matematik- eller vokalmusikstudent som söker examen vid MTSU vid tidpunkten för denna ansökan
 • Var inskriven på forskarkurser den termin stipendiet delas ut
 • Ge en kort berättelse som stödjer ansökan

Mary W. och Chester R. Martin Graduate Academic Scholarship

AnsökanÖppnar: februari1:a
Sista ansökningsdag: 1 april

Ansök nu

Mary W. och Chester R. Martin Graduate Academic Scholarship främjar akademiskt stipendium och ledarskap. Detta stipendium delas ut höst- och vårterminer som ett undervisningsbidrag.Denna utmärkelse delas ut endast för en termin och kan inte förnyas.

För att vara behörig måste en student:

 • Bli en första termins doktorand
 • Var helt antagen som en doktorand som söker examen vid MTSU vid tidpunkten för denna ansökan
 • Var inskriven på minst nio kredittimmar för den termin som stipendiet delas ut
 • Var bosatt i Tennessee eller Kentucky
 • Har tagit examen från en ackrediterad grundutbildningsinstitution med en kumulativ GPA på 3,5 eller mer
 • Bifoga tre referensbrev. Dessa brev bör innehålla bevis på att den sökande visar exceptionella löften om akademisk excellens och ledarskap.

Albert L. och Ethel Carver Smith-stipendium för doktorander

AnsökanÖppnar: februari1:a
Sista ansökningsdag: 1 april

Ansök nu

Albert L. och Ethel Carver Smith Memorial Scholarship tilldelas studentens första termin och kan förnyas för ytterligare en termin, beroende på tillfredsställande akademiska framsteg.

För att vara behörig måste studenten:

 • Var helt antagen som en doktorand som söker examen vid MTSU vid tidpunkten för denna ansökan
 • Var inskriven på minst nio kredittimmar för den termin som stipendiet delas ut
 • Håll en 2,5 GPA
 • Lämna en redogörelse för ekonomiskt behov
 • Ge en kort personlig berättelse som stödjer ansökan

Walton O. Warren Graduate Scholarship

AnsökanÖppnar: februari1:a
Sista ansökningsdag: 1 april

Ansök nu

Walton O. Warren Graduate Scholarship delas ut årligen i ett belopp som bestäms av College of Graduate Studies Scholarship Committee och begränsat till de medel som finns tillgängliga på det förbrukningsbara kontot.

För att vara behörig måste en student:

 • Var helt antagen som en doktorand som söker examen vid MTSU vid tidpunkten för denna ansökan
 • Var inskriven på forskarkurser den termin stipendiet delas ut
 • Var bosatt i Tennessee
 • Har tagit en kandidatexamen
 • Ha minst fyra års erfarenhet av Tennessees offentliga skolsystem
 • Planera en karriär i de offentliga skolorna i Tennessee
 • Skicka in en personlig berättelse som stödjer ansökan
 • Inkludera ett rekommendationsbrev från en rektor, föreståndare eller någon som är kvalificerad i ditt distrikt för att verifiera anställning. Rekryteringen bör ta upp:
  • Varför du förtjänar stipendiet
  • Hur priset skulle bidra till din professionella utveckling
  • Hur din skola kommer att gynnas om priset beviljas

College of Graduate Studies Access and Diversity Scholarship

AnsökanÖppnar: 21 mars
Sista ansökningsdag: 15 april

Ansök nu

MTSU värdesätter rikedomen av lärandemöjligheter som förs till vårt campus genom mångfald i vår studentkår. För att visa detta engagemang och för att uppmuntra inskrivningen av studenter från befolkningar som är underrepresenterade vid MTSU, erbjuds stipendier till studenter som bidrar till skapandet och utbildningen av en mångsidig studentkår.

CGS tillgång och mångfaldsstipendier delas ut baserat på akademisk prestation, mångfald och ekonomiskt behov. Dessa stipendier delas ut endast för ett läsår; studenter måste ansöka om varje år för att komma i fråga.

Utmärkelser varierar och är beroende av tillgängliga medel. Tidigare sökande måste ansöka om övervägande på nytt.

Sökande måste uppfylla följande kriterier för att komma i fråga:

 • Inskrivning:Studenten måste vara helt antagen som MTSU Graduate student och antingen på deltid eller heltid. Både inhemska och internationella studenter får ansöka.
 • Mångfald:MTSU campus är en rik blandning av studenter från en mängd olika raser, etniska och socioekonomiska bakgrunder som för med sig en mångfald av livserfarenheter. För syftet med dessa stipendier anses mångfald innefatta, men är inte begränsat till, något av följande:
  • Funktionshinder status
  • Första generationens högskolestudenter
  • Könsidentitet/uttryck
  • Icke-traditionella studenter
  • Personliga svårigheter
  • Ras eller etnicitet
  • Sexuell läggning
  • Särskilda gåvor eller talanger
  • Veteranstatus

Ansökningskrav:

 • Kompletta snabba frågor:Alla sökande måste fylla i fem korta svarsfrågor som beskriver studentens karriärintressen och varför forskarskolan är viktig för deras framgång (3-5 meningar vardera).
 • Avsedd kursbelastning:Sökande måste lämna en avsiktsförklaring för att anmäla sig till höstterminen.

FAQs

What is the FAFSA code for MTSU? ›

On the FAFSA, enter the MTSU school code of 003510 so that we get the results.

Is financial aid available at MTSU? ›

The MTSU Office of Financial Aid provides students with information about federal/state aid, scholarships, and private/alternative educational loans. Financial Aid may apply to study abroad programs.

How much is financial aid at MTSU? ›

Financial Aid Breakdown for Full-time Incoming Freshman
Aid Type% ReceivingAverage Amount
Pell grants48%$4,656
Other federal grants11%$2,216
State/local goverment grant or scholarships80%$4,786
Institutional grants or scholarships33%$4,911
5 more rows

How much is MTSU tuition? ›

How do I find out how much money I have for Fasfa? ›

You can also check online at fafsa.gov or contact the Federal Student Aid Information Center, five to seven days after filling the FAFSA, to see if an award has been made to you, then go to your college's financial aid office where you'll know exactly how much you'll get.

How do I check my financial aid on FAFSA? ›

Log in to fafsa.gov. Select whether you're a student, parent, or preparer. Select “Continue.” Your FAFSA status can be found on the “My FAFSA” page, which you'll see right after you log in if you've started or completed a FAFSA form.

Does FAFSA pay for financial aid? ›

How Financial Aid Is Awarded. Federal student aid is awarded at the school you're attending based on the FAFSA application and it includes the Federal Pell Grant, Federal Work Study and federal student loans. The FAFSA is also used to award state grants and institutional grants from colleges and universities.

Is the FAFSA just for college? ›

The FAFSA is the official form that students or their families use to apply for financial assistance for college from the federal government. States, individual colleges and universities, and private scholarship programs rely on the information provided in the application as well.

Do universities accept FAFSA? ›

Most accredited online colleges and universities accept the same federal financial aid as brick-and-mortar schools. That means that students at many online schools will generally be eligible for aid from FAFSA, the Free Application for Federal Student Aid.

How much is FAFSA monthly? ›

Monthly Payment and Time Frame

Your monthly payments will be 10 percent of discretionary income, but never more than you would have paid under the 10-year Standard Repayment Plan. Payments are recalculated each year and are based on your updated income and family size.

How much do most students get for financial aid? ›

Federal Student Aid data shows that approximately 17.8 million FAFSAs were submitted during the 2020-21 application cycle. Over the last decade, the average grant aid per full-time undergraduate student has doubled, going from $5,190 in 2001 to $10,590 in 2021.

What is the average FAFSA student aid? ›

Average amounts are about $9,000, with less than half of that in the form of grants. This table shows the maximum and average amounts for various types of federal student aid for undergraduate students for 2020-2021. Average amounts have been rounded to the nearest multiple of $10.

What is the average salary from MTSU? ›

The average Middle Tennessee State University salary ranges from approximately $28,618 per year for Groundworker to $71,426 per year for Digital Marketer. Average Middle Tennessee State University hourly pay ranges from approximately $8.00 per hour for Desk Assistant to $77.00 per hour for Director of Operations.

What is the minimum required GPA to attend MTSU? ›

If you do not meet either of the above requirements you will need: Minimum 2.7 GPA plus ACT score of 19 OR SAT score of 990 (Evidence-Based Reading/Writing & Math)

Is MTSU a prestigious school? ›

Middle Tennessee State University's ranking in the 2022-2023 edition of Best Colleges is National Universities, #299.

What is the FAFSA ID for University of Tennessee? ›

UT's federal school code is 003530.

What is A&M FAFSA code? ›

Your FAFSA Results

Once you authorize Texas A&M University (003632) to receive your information, the financial aid office will receive an Institutional Student Information Record from the Department of Education.

What is FAMU FAFSA code? ›

To obtain the FAFSA online, visit www.fafsa.gov. The school code for FAMU is 001480.

What is Tamu FAFSA code? ›

To apply for financial aid, please submit the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) at https://studentaid.gov/. Use Title IV School Code 003632, Texas A&M University, College Station, TX.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 12/19/2023

Views: 6216

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.